Metavinska kiselina 1kg

2.390,00 RSD
MP cena
EN0064

Metavinska kiselina, 1kg

Količina

Metavinska kiselina je anhidrid vinske kiseline kaja se koristi za regulisanje kiselosti i stabiliziranje vina.

Dodaje se vinu (u količini od 10 g/hl) da bi sprečilo stvaranje i taloženje kristala soli vinske kiseline.

Uspešnost postupka zavisi od temperature vina koje se čuva. Ako otemperatura ne prelazi 16°C, neće doći do taloženja godinu dana. 

Ako se tretirana i u bocama napunjena vina čuvaju na temperaturi višoj od 25°C, učinka uopšte neće biti jer će od metavinske kiseline

ponovo nastati vinska kiselina.

EN0064

Povezani artikli